Sunday, August 1, 2021
Home NOVOSTI Advokatska komora Srbije podržala kolege iz Crne Gore!

Advokatska komora Srbije podržala kolege iz Crne Gore!

- Advertisement -

Advokatska komora Srbije pozvala je sve advokate iz Srbije da za vrijeme trajanja štrajka advokata iz Crne Gore ne pristupaju sudovima i drugim državnim organima Crne Gore, kao i da ne preduzimaju radnje koje bi mogle imati karakter kršenja odluke Vanredne skupštine Advokatske komore Crne Gore.

Advokatska komora Crne Gore je od danas zvanično stupila u štajk i naložila je svim advokatima da tokom obustave rada ne ulaze, niti borave u prostorijama sudova, tužilaštava, policije ili državnih organa po bilo kojem osnovu.

Odluka da obustavi pružanje pravne pomoći advokata na cijeloj teritoriji Crne Gore sve do ispunjena zahtjeva kojim se traži da se izmijeni Zakon o fiskalizaciji i da se ova djelatnost izuzme iz njegove primjene donijeta je u četvrtak na vanrednoj sjednici skupštine komore koja je održana elektronskim putem.

Iz Vlade je saopšteno da je odluka Advokatske komore Crne Gore bez utemeljenja u pravnom sistemu. Advokatska komora Crne Gore reagovala je na saopštenje Vlade, ističući da je riječ o netačnim i pravno neutemeljenim navodima.

“Naime, u navedenoj izjavi, ocjenjuje se da je Odluka Upravnog odbora Advokatske komore Crne Gore, kojom se proglašava opšta obustava pružanja pravne pomoći advokata nezakonita, jer ne sadrži pravni osnov. Međutim, prilikom donošenja Odluke, Advokatska komora je postupila upravo po Zakonu o advokaturi i Statutu Advokatske komore Crne Gore. Prema Zakonu o advokaturi, Advokatska komora je samostalna, nezavisna, profesionalna organizacija advokata, koja obavlja poslove od opšteg interesa za advokate, upisane u imenik advokata i vrši poslove koji su joj povjereni Zakonom o advokaturi”, saopšteno je iz Advokatske komore.

Podsjetimo, Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava ukazalo je, međutim, da advokatura ne treba da podliježe fiskalizaciji propisanoj važećim Zakonom o fiskalizaciji u prometu roba i usluga, jer bi to moglo izazvati brojne negativne posledice po građane i državu u cjelini.

“U tom smislu, prethodno istaknut zahtjev advokata je opravdan, pa bi njegovo ignorisanje ozbiljno dovelo u pitanje ostvarivanje vladavine prava i pravne sigurnosti. Stoga, u duhu zakonske obaveze o međuresornoj saradnji, apelujemo da se sa predstavnicima advokatske profesije u Crnoj Gori intezivira komunikacija u cilju postizanja obostrano prihvatljivog rešenja i zaštite interesa građana”, saopštio je državni sekretar u Ministarstvu pravde Ivan Vukićević.

On je objasnio da je “advokatura u neuporedivo drugačijem položaju u odnosu na ostale profesije”.

“Za razliku od svih drugih komercijalnih djelatnosti, jedino je advokatura prepoznata i definisana Ustavom Crne Gore kao nezavisna i samostalna profesija koja pruža pravnu pomoć. Djelatnost advokature regulisana je i Zakonom o advokaturi, Statutom Advokatske komore, Kodeksom profesionalne etike advokata i Advokatskom tarifom. Zaštita i ostvarivanje garantovanih ljudskih prava i sloboda direktno i svakodnevno zavisi od advokature kao djelatnosti pružanja pravne pomoći. Efikasan pristup pravdi sastavni je dio prava na pravično suđenje iz člana 6 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Zbog toga je obezbjeđivanje efikasnog i nezavisnog rada advokata od ključnog značaja za zaštitu vladavine prava i pravne sigurnosti. Navedena uloga advokatske profesije potvrđena je od strane Ujedinjenih nacija („Osnovni principi o ulozi advokata u prevenciji kriminala“, 1990) kao i od Savjeta Evrope („Preporuka o slobodi obavljanja advokatske profesije“, 2000)”, naveo je Vukićević.

POVEZANO:

POČEO ŠTRAJK ADVOKATA!

- Advertisement -
- Advertisement -

Pratite nas

16,985FansLike
2,458FollowersFollow
61,453SubscribersSubscribe

Morate pročitati

- Advertisement -

Pročitajte još

- Advertisement -